🖼️ bit Dungeon III 1.09 Game nhập vai đánh quái trong hầm ngục bất tận

🖼️
  • Phát hành: Kinto Games
  • bit Dungeon III là game phiêu lưu hành động 2D với phong cách Rogue-lite cổ điển. Hệ thống hầm ngục và thế giới game sẽ được tạo ra dần dần trong suốt quá trình chơi.
  • windows Version: 1.09
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 64