🖼️ GPS Calculator PRO cho Windows Phone 7.5 Ứng dụng điều hướng bản đồ trên Window Phone

🖼️
  • Phát hành: kitya
  • GPS Calculator là ứng dụng cho phép bạn xem vị trí hiện tại và tính toán chính xác khoảng cách, diện tích, xem đo đường thực tế dựa trên WGS-84 (phiên bản mới nhất được sử dụng bởi GPS). GPS Calculator miễn phí và không có quảng cáo, làm việc cả ở chế độ online và offline.
  • Windows Phone Version: 7.5.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.022