🖼️
  • iTunes Folder Watch

  • iTunes 8 có khả năng tự động cập nhật thư viện bài hát mỗi khi bạn mua nhạc từ iTunes Store hay sử dụng tiện ích này để nén các bài hát từ đĩa CD...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu