🖼️ Windows System Control Center 4.0 Ứng dụng quản lý tiện ích Windows toàn diện

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • Windows System Control Center 4.0.5.1 là ứng dụng cho phép người dùng xem, thực thi và quản lý các tiện ích từ bộ công cụ Sysinternals Suite của hệ điều hành Windows. Ứng dụng này có giao diện thân thiện với người dùng.
 • windows Version: 4.0.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 567

🖼️ KLS Backup 2013 Professional 7.0 Tiện ích sao lưu và đồng bộ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • KLS Backup 2013 là một chương trình mạnh mẽ được thiết kế để cho phép người dùng sao lưu hoặc đồng bộ dữ liệu của mình sang ổ đĩa nội bộ và mạng, dịch vụ lưu trữ đám mây, đĩa CD/DVD, WebDAV hoặc máy chủ FTP.
 • windows Version: 7.0.0.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.495

🖼️ KLS Backup 2011 Standard

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • KLS Backup 2011 Standard 6.0.0.1 là một chương trình sao lưu và đồng bộ hóa mạnh mẽ cho phép bạn sao lưu dữ liệu sang ổ đĩa cục bộ và mạng, CD/DVD media (CD-R/CD-RW/DVD±RW/DVD±R/DVD-RAM) sử dụng đầu ghi CD/DVD hay FTP server.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 569

🖼️ WSCC Portable Edition

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • WSCC (Windows System Control Center) 2.0.3.1 là công cụ quản lý tập trung không cần cài đặt (dạng portable, tải xuống và sử dụng ngay), cho phép bạn cài đặt, cập nhật, thực thi hay tổ chức quản lý nhiều tiện ích.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 366

🖼️ KLS Mail Backup Công cụ sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • Mỗi trình duyệt web, mail đều có công cụ tích hợp riêng để xuất dữ liệu ra để lưu trữ hoặc di chuyển sang máy khác. Nhưng nó làm việc chậm, và với nhiều trình duyệt web , mail thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để Backup xong. Phần mền KLS Mail Backup thay th
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 774

🖼️ KLS Backup 2008 Professional 4.5.0.1

🖼️
 • Phát hành: KLS Soft
 • KLS Backup 2008 là chương tình sao lưu, đồng bộ cùng dọn dẹp ổ đĩa mạnh mẽ, cho phép bạn sao lưu và đồng bộ dữ liệu lên các ổ đĩa nội bộ/mạng, CD/DVD hay máy chủ FTP.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.378