🖼️
  • Simple Slide Show

  • Wikipedia Slide Show là một tiện ích được thiết kế cho việc thiết lập và hiển thị trình chiếu, dù đó là một bài thuyết trình về Ai Cập cổ đại, danh mục đầu tư hay các bức ảnh trong kỳ nghỉ của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu