🖼️ Calendar cho Android Wear 1.006 Ứng dụng lịch cho đồng hồ thông minh

🖼️
  • Phát hành: Kodeglam Mobile
  • Calendar cho Android Wear là ứng dụng lịch dành cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear. Nếu đang sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh thì đây là tiện ích bạn cần cài đặt ngay từ lúc này.
  • android Version: 1.006.20140804