🖼️
  • Idle Bank Tycoon cho iOS

    Game mô phỏng quản lý ngân hàng nhàn rỗi
  • Idle Bank Tycoon là một game mô phỏng quản lý thú vị, nơi bạn trở thành giám đốc của một ngân hàng tư nhân, có nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động trong ngân hàng hiệu quả để mang về doanh thu khổng lồ, gia tăng tài sản hiện có của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️