🖼️ Krisp 1.14 Loại bỏ tiếng ồn khi giao tiếp trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Krisp
  • Krisp là ứng dụng lọc tiếng ồn điện tuyệt vời để thực hiện các cuộc gọi công việc. Krisp cũng hoạt động với các ứng dụng họp trực tuyến phổ biến như Zoom, Teams, Skype, Meet,...
  • windows Version: 1.14.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 92