🖼️ LyricsGetter 1.0 Tiện ích tìm lời bài hát

🖼️
  • Phát hành: Krojam Ltd
  • LyricsGetter là phần mềm miễn phí, cho phép bạn tìm và lấy lời bài hát. LyricsGetter có thể tìm kiếm theo tên bài hát hay ca sĩ, tìm tên ca sĩ theo tên bài hát, in lời bài hát, xuất lời bài hát ra file text,...
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.027