🖼️ Solid Explorer Classic cho Android 1.6 Phần mềm quản lý file cho Android

🖼️
 • Phát hành: Krzysztof Głodowski
 • Solid Explorer Classic là một công cụ rất thông minh, cho phép quản lý các tập tin trên điện thoại một cách khoa học, miễn phí và tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 2.2 trở lên.
 • android Version: 1.6.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 821

🖼️ Android Xplorer (Root) for Android 5.3 Tạo thư mục và sửa chữa các quyền truy cập

🖼️
 • Phát hành: Krzysztof Głodowski
 • Android Xplorer (Root) for Android cho phép bạn tạo thư mục mới, cắt, copy, paste, xóa, đổi tên, zip, giải nén và sửa chữa các quyền truy cập của tập tin bất kỳ nơi nào trên điện thoại của bạn.
 • android Version: 5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 215