🖼️ Phần mềm quản lý bán hàng KTS 2.0 Quản lý bán hàng hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: KTSOFT
  • Phần mềm quản lý bán hàng KTS với những tính năng quản lý chuyên nghiệp, hỗ trợ người dùng quản lý bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, doanh thu, lợi nhuận... thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 14
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 660