🖼️ KovaaK 2.0: The Meta 2.0 Game huấn luyện bắn súng FPS

🖼️
  • Phát hành: KvK Games
  • Mục tiêu của game mô phỏng KovaaK's FPS Aim Trainer là cho phép người chơi tạo khóa huấn luyện bắn súng của riêng mình với các mục tiêu thực tế.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 263