🖼️
  • Switch Center Protector
  • Phần mềm kiểm tra NAC là một cỗ máy bảo mật mạnh, kết hợp nhiều rule bảo vệ truy cập khác nhau để phát hiện và ngăn chặn sự xâm nhập...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Switch Center Workgroup
  • Switch Center là một phần mềm kiểm tra và quản lý mạng dành cho các switch và hub của các hãng có hỗ trợ SNMP BRIDGE-MIB nhằm có thể khám phá, kiểm tra, bản đồ hóa và phân tích các topo mạng, các kết nối và hiệu suất của nó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu