🖼️ Savage Lands Early Access Game sinh tồn trên vùng đất man rợ

🖼️
  • Phát hành: Last Bastion Studios
  • Cuộc chiến sinh tồn của bạn trong Savage Lands bắt đầu trên bờ biển băng giá của 1 hòn đảo bí ẩn, nơi những sinh vật lạnh lùng và độc ác đang âm mưu đánh bại những kẻ yếu thế.
  • windows Version: Early Access