🖼️ 30 Days to Survive Game sinh tồn trong 30 ngày

🖼️
  • Phát hành: Laush Studio
  • 30 Days to Survive là game sinh tồn lấy bối cảnh thời kỳ tận thế. Nhân vật chính là bạn có nhiệm vụ phải sống sót 30 ngày trên một bản đồ được tạo ngẫu nhiên với nhiều cạm bẫy chết chóc.
  • windows