🖼️ Lazar Crypter

🖼️
 • Phát hành: Lazar Laszlo
 • Nếu người dùng không sử dụng TrueCrypt hay BitLocker để bảo vệ các tập tin thì có thể tìm kiếm một công cụ đơn giản để mã hóa mà không cần phải thiết lập các lựa chọn phức tạp, Lazar Crypter sẽ là giải pháp thích hợp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 864

🖼️ Puma's Share Manager

🖼️
 • Phát hành: Lazar Laszlo
 • Puma's Share Manager thiết kế để cung cấp cho bạn một ứng dụng quản lý chia sẻ. Đồng thời giúp bạn có quyền truy cập được cơ sở dữ liệu để xem dễ dàng và phục hồi dữ liệu nếu bạn bị mất hoặc bị
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 462