🖼️ ECTcamera 2.27 Phần mềm quay video tiện dụng

🖼️
  • Phát hành: LAZgroup SA
  • ECTcamera (EyeComTec Camera) là một phần mềm quay video tiện dụng để làm việc với webcam hoặc một thiết bị quay video kết nối với máy tính hoặc laptop. ECTcamera có giao diện người dùng đơn giản, cho phép mở rộng hình ảnh hiển thị, lưu ảnh chụp một phần hoặc toàn bộ màn hình, hỗ trợ một loạt các thiết bị khác nhau và xác định chúng một cách tự động.
  • windows Version: 2.27
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 189