🖼️ Fish Tycoon cho Android 1.0 Game nuôi cá ảo hấp dẫn

🖼️
 • Phát hành: LDW Software
 • Bạn bắt đầu Fish Tycoon với số vốn $300 và một ít trứng cá thú thập được từ hòn đảo Isola thuyền thoại. Mục tiêu của bạn là mở khóa các câu đố về gen di truyền và khám phá 7 loại cá thần thoại của Isola.
 • android Version: 1.0

🖼️ Virtual Town cho iOS 0.7 Game mô phỏng xây dựng thành phố ảo

🖼️
 • Phát hành: LDW Software
 • Virtual Town cho iOS là game mô phỏng xây dựng thành phố ảo hấp dẫn. Tại đây, bạn có nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố thịnh vượng và giàu có như nó đã từng trước đây.
 • ios Version: 0.7.14

🖼️ Village Sim 1.1

🖼️
 • Phát hành: LDW Software
 • Khi tham gia trò chơi này, bạn sẽ làm chủ cả một bộ tộc. Là một người có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng cho một bộ lạc thiểu số, bạn dạy cho họ cách sống, cách tồn tại, phát triển và thích nghi với môi trường sống.
 • mobile Version: 1.1
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.529