🖼️ Advanced Clock 5.9 Đồng hồ đẹp cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Le Minh Hoang
  • So với đồng hồ tẻ nhạt trên Windows, Advanced Clock bỏ xa với giao diện tuyệt đẹp, có thể tùy biến dễ dàng, cung cấp thêm nhiều tính năng khác như: báo thức, hẹn giờ tắt máy, logoff...
  • windows Version: 5.9
  • Đánh giá: 93
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 71.695