• Công ty: Le Thanh Thao

🖼️ CEO Challenges for iOS 2.0 Mạng xã hội cho cộng đồng doanh nhân

🖼️
  • Phát hành: Le Thanh Thao
  • CEO Challenges là cộng đồng các doanh nhân, được tập hợp và phân loại theo sở thích chơi thể thao. Bao gồm các bộ môn: Bóng đá, tennis, cầu lông, golf,...
  • ios Version: 2.0

🖼️ Quản lý nhân sự for iOS 1.0 Phần mềm quản lý nhân sự

🖼️
  • Phát hành: Le Thanh Thao
  • Quản lý nhân sự là phần mềm dành cho các Cty có số lượng nhân viên lớn. Phần mềm có chức năng giúp cho mỗi nhân viên có thể biết được thông tin của những người trong công ty mình để tiện liên lạc.
  • ios Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 617