🖼️
  • Space Sketchr cho Android Phác họa không gian 3D trên Android
  • Space Sketchr là một ứng dụng phiên bản demo tươi mới, ra đời để minh chứng cho tiềm năng của công nghệ Project Tango, cho phép người dùng tạo ra các bản vẽ 3D ảo trong một không gian nhiều chiều.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu