🖼️ Dracula Twins Game ma cà rồng giải cứu bố

🖼️
  • Phát hành: Legendo
  • Những con quỷ Dracula đã bị bắt cóc bởi kẻ đi săn ma cà rồng dễ sợ - bác sĩ Lifelust. Ông ta lập kế hoạch sử dụng máu của ma cà rồng để tạo ra một loại thuốc thần giúp ông ta có thể bất tử...
  • windows
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.862