🖼️
  • Dracula Twins Game ma cà rồng giải cứu bố
  • Những con quỷ Dracula đã bị bắt cóc bởi kẻ đi săn ma cà rồng dễ sợ - bác sĩ Lifelust. Ông ta lập kế hoạch sử dụng máu của ma cà rồng để tạo ra một loại thuốc thần giúp ông ta có thể bất tử...
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu