🖼️
  • WeDo 2.0 cho Android Ứng dụng dạy lập trình cho trẻ em
  • Với bộ xếp hình LEGO, phần mềm đơn giản và các dự án STEM hấp dẫn, giáo viên đã có tất cả những gì họ cần để dạy cho học sinh các kỹ năng lập trình đơn giản với ứng dụng học tập WeDo 2.0 cho Android.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️