🖼️ WeDo 2.0 cho Android 1.9 Ứng dụng dạy lập trình cho trẻ em

🖼️
 • Phát hành: LEGO Education
 • Với bộ xếp hình LEGO, phần mềm đơn giản và các dự án STEM hấp dẫn, giáo viên đã có tất cả những gì họ cần để dạy cho học sinh các kỹ năng lập trình đơn giản với ứng dụng học tập WeDo 2.0 cho Android.
 • android Version: 1.9.7

🖼️ WeDo 2.0 cho iPad 1.9 Học lập trình và lắp ráp với bộ xếp hình LEGO

🖼️
 • Phát hành: LEGO Education
 • WeDo 2.0 for iPad cho phép học sinh tiểu học tiếp cận lĩnh vực lập trình một cách sống động và chân thực.
 • ios Version: 1.9.29

🖼️ WeDo 2.0 Dạy lập trình cho trẻ em cùng bộ xếp hình LEGO

🖼️
 • Phát hành: LEGO Education
 • WeDo 2.0 là ứng dụng dạy lập trình cho trẻ em, đặc biệt là học sinh tiểu học, thông qua các khối gạch LEGO quen thuộc.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 477