🖼️ CADintosh cho Mac 8.2 Phần mềm thiết kế đồ họa 2D chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Lemke
  • CADintosh cho Mac là phần mềm vẽ đồ họa 2D chuyên dụng, chứa bộ công cụ phong phú và hiệu quả trong các dự án kỹ thuật và thiết kế kiến trúc.
  • mac Version: 8.2.5 (Build 312)