🖼️ Babbel cho iOS 5.7 Ứng dụng học ngoại ngữ hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Lesson Nine GmbH
  • Babbel cho iOS là ứng dụng học ngoại ngữ hiệu quả, cung cấp 14 thứ tiếng khác nhau cho bạn lựa chọn. Bạn sẽ được học mọi kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết, từ đó cải thiện dần khả năng ngôn ngữ của mình.
  • ios Version: 5.7.1