🖼️
  • The Snowboard Game Game trượt tuyết chân thực cho PC
  • The Snowboard Game là game trượt tuyết dựa trên kỹ năng chân thực với hiệu ứng vật lý thực. Bối cảnh game được đặt ở nhiều dãy núi hiểm trở và địa điểm trượt tuyết nổi tiếng thế giới.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu