🖼️
  • Lettrs cho iOS Kết nối qua thư trên iPhone/iPad
  • Lettrs cho iOS là một nền tảng mạng xã hội ra đời với ý tưởng khá mới lạ, trong đó người dùng của mạng xã hội này sẽ trở thành chuyên gia viết lách mà thông qua những bức thư của mình họ có thể kể một câu chuyện nào đó, có thể giãi bày tâm tình của mình, có thể giao tiếp với bạn bè hay đơn giản chỉ là viết lại các suy nghĩ vẩn vơ nào đó.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • lettrs cho Android Mạng xã hội viết thư trên Android
  • lettrs cho Android là ứng dụng gửi tin nhắn kiểu mới trên di động. Chương trình này cho phép người dùng vừa có thể viết ra những bức thư tâm tình gửi gắm suy nghĩ, cảm xúc của mình vừa thể hiện cá tính riêng biệt không lẫn vào đâu được trong từng dòng tin nhắn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu