🖼️ CamScanner + cho iOS 5.25 Ứng dụng scan tài liệu cho iPhone, iPad và iPod Touch

🖼️
  • Phát hành: Linguan Data
  • CamScanner+ là phiên bản cao cấp của CamScanner, biến thiết bị iOS trở thành một máy scan di động tiện lợi để scan ảnh, tài liệu rõ nét phục vụ cho in ấn, fax, gửi qua Email hay lưu trữ đám mây.
  • ios Version: 5.25.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 745