🖼️ Linguee cho iOS 2.5 Từ điển đa ngôn ngữ cho iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: Linguee
  • Linguee là từ điển điện tử được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. Ứng dụng được xây dựng bởi hơn 400 nhà từ điển học, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức...
  • ios Version: 2.5.2

🖼️ Linguee cho Android 1.3 Từ điển đa ngôn ngữ trên Android

🖼️
  • Phát hành: Linguee
  • Linguee for Android là ứng dụng từ điển song ngữ hữu ích cho tất cả những ai đang học tiếng nước ngoài và cần một công cụ để hỗ trợ việc học ngôn ngữ mới.
  • android Version: 1.3.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 123