🖼️ Easy Folder Hider

🖼️
 • Phát hành: LinsaSoft
 • Easy Folder Hider, một phần mềm rất dễ sử dụng, có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn trên máy tính xách tay, máy tính cá nhân, ổ Flash hoặc ổ di động.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

🖼️ Easy File Encryption

🖼️
 • Phát hành: LinsaSoft
 • Easy File Encryption là một công cụ mã hóa mạnh mẽ cho nền tảng Windows. Phần mềm này cung cấp khá nhiều tính năng mới đã được nâng cấp để bạn hoàn thành tác vụ mã hóa file.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

🖼️ Easy Private Disk

🖼️
 • Phát hành: LinsaSoft
 • Easy Private Disk là phần mềm rất dễ sử dụng, có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn trên máy tính bàn, ổ Flash hoặc ổ di động. Phần mềm này có thể ẩn an toàn các file và folder.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 697