🖼️ Get Over Here! Game hành động pha trộn Mortal Kombat và Flappy Bird

🖼️
  • Phát hành: LIQUID Softworks
  • Sự pha trộn giữa Mortal Kombat với Flappy Bird đã tạo nên Get Over Here! - cuộc chiến người que độc đáo và đẫm máu nhưng không hề đáng sợ, thậm chí còn vô cùng hài hước và lôi cuốn.
  • windows