🖼️ Facer – Watchfaces cho Android 2.0 Mặt đồng hồ đẹp cho Android Wear

🖼️
  • Phát hành: Little Labs
  • Facer – Watchfaces là bộ sưu tập mặt đồng hồ thông minh (Smartwatch) khổng lồ với rất nhiều mẫu thiết kế miễn phí và cấp cao, cho phép người dùng thoải mái tải về các giao diện phù hợp với phong cách của mình. Hiện tại, Facer chạy được trên các thiết bị Android Wear 4.3 trở lên và liên tục được cập nhật các nội dung mới.
  • android Version: 2.0.0_428
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 97