🖼️ LivU cho Android 01.01 Ứng dụng trò chuyện và kết bạn bốn phương

🖼️
  • Phát hành: LIVU Team
  • LivU (tên cũ là LovU) là một mạng xã hội thú vị, cho bạn gọi video, chat voice hoặc nhắn tin trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới, chia sẻ và kết bạn mới.
  • android Version: 01.01.47