🖼️ The Town of Light Game kinh dị Bệnh viện tâm thần

🖼️
  • Phát hành: LKA
  • The Town of Light là game phiêu lưu tâm lý lấy bối cảnh tại một bệnh viện ở Ý. Hãy khám phá môi trường nơi đây, sống lại cuộc đời của nhân vật chính thông qua góc nhìn của cô ấy.
  • windows