🖼️
🖼️
  • Locket cho Android

    Khóa màn hình kiểu mới cho Android
  • Locket là công cụ khóa màn hình kiểu mới, thông minh và hiện đại hơn. Đây là chương trình đầu tiên cho phép đề xuất nội dung lên màn hình khóa của thiết bị Android, đồng thời hỗ trợ các tính năng cơ bản như: đọc hoặc thích nội dung trên màn hình hay trượt màn hình để xem bài viết mới nếu muốn.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu