🖼️ Buried Town 2 cho Android 3.0 Game sinh tồn tiêu diệt zombie

🖼️
  • Phát hành: locojoy game
  • Tiêu diệt zombie nguy hiểm và cố gắng sống sót cho đến ngày cuối cùng của trái đất là mục tiêu duy nhất của bạn trong Buried Town 2. Cuộc chiến khủng khiếp này sẽ không bao giờ kết thúc và vô vàn khó khăn, nguy hiểm vẫn đang chờ đợi bạn phía trước.
  • android Version: 3.0.0