🖼️ Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

🖼️
  • Phát hành: Longfine
  • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
  • windows Version: 2.0.4
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 19.137