🖼️
 • AdminToys Suite
 • AdminToys Suite 1.5 bao gồm những tiện ích hỗ trợ việc quản lý từ xa của các phiên bản Windows. AdminToys Suite có thể thực hiện được các công việc: Quản lý process, service, registry, event log của máy từ xa;...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • InTouch Lock
 • InTouch Lock (IL) 3.5 là phần mềm giành được rất nhiều giải thưởng về công nghệ với chức năng chính là giúp bạn khóa các chức năng quan trọng của hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Lovely Folders
 • Lovely Folders 4.2 là một tiện ích mạnh để tùy biến của các thư mục Windows. Nếu bạn khéo tay bạn có thể thay đổi biểu tượng của bất kỳ thư mục nào trên máy tính của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Desktop Photo Frame Set
 • Một bức ảnh không đầy đủ mà không có khung. Nâng cấp các bức ảnh của bạn với khung ảnh nghệ thuật và thể hiện các bức ảnh của bạn trên hình nền máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu