🖼️
  • ImDisk Virtual Disk Driver Tạo ổ đĩa CD/DVD ảo
  • ImDisk Virtual Disk Driver, gọi tắt ImDisk, là phần mềm tạo ổ đĩa ảo cho Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 và Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2, phiên bản 32bit và 64bit.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu