🖼️ Cobian Backup 11.2 Bộ lập lịch cho các bản sao bảo mật

🖼️
 • Phát hành: Luis Cobian
 • Cobian Backup là một chương trình để lập lịch và sao lưu các tập tin và thư mục của bạn từ vị trí gốc của chúng sang thư mục / ỗ đĩa trong cùng máy tính hoặc máy tính khác trong mạng.
 • windows Version: 11.2.0.582
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 955

🖼️ Cobian Backup 10.1.0.789

🖼️
 • Phát hành: Luis Cobian
 • Cobian Backup là phần mềm backup dữ liệu miễn phí rất đơn giản và dễ sử dụng, nó cho phép bạn chọn dữ liệu cần backup, định thời điểm backup...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.474