🖼️
  • Spartan Multi Clipboard Quản lý clipboard hiệu quả
  • Spartan Multi Clipboard là phần mềm quản lý clipboard hiệu quả trên máy tính. Với Spartan Multi Clipboard, bạn có thể lưu trữ tất cả các dữ liệu trong quá trình cut và copy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Spartan U3 Multi Clipboard Tạo bộ nhớ ảo
  • Spartan U3 Multi Clipboard có tất cả các tính năng mà bạn mong đợi, như xem trước clip, âm thanh, dấu trang web tự động...nó cho phép bạn chọn từ lên đến 150 trước lưu đoạn phim mà không cần nhấp vào, di chuyển hoặc lựa chọn các nhóm...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu