• Công ty: MacGia
🖼️
🖼️
  • Co Ganh for Android Game Cờ gánh
  • Các luật áp dụng trong trò chơi hoàn toàn giống với trò chơi Cờ Gánh ngoài đời thực (Có thể khác đôi chút do vùng miền có cách gọi khác nhau).
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu