🖼️ Movie2Shot for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • Tạo snapshot các bộ phim chỉ với một cú kích chuột. Movie2Shot cho phép người dùng tạo các snapshot nhanh chóng và dễ dàng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

🖼️ bkBrowser 1.1.1 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • bkBrowser - một ứng dụng tiện ích miễn phí, có thể dễ dàng giúp người sử dụng chụp ảnh màn hình hiện thời của các trình duyệt, lưu trữ và sắp xếp chúng...
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.364

🖼️ AskKey 1.3 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • AskKey - chương trình được thiết kế phù hợp với những người thường xuyên phải làm việc với các ký tự ASCII, ký hiệu đặc biệt trong HTML và các biểu tượng theo chuẩn Unicode...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.146

🖼️ mBrowser 1.0 for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • mBrowser là một trình duyệt file và trình phát đa phương tiện được thiết kế đặc biệt dành cho người dùng Mac để quản lý bộ sưu tập các bộ phim của họ.
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.372

🖼️ ScreenSequence 2.0.8 for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • ScreenSequence là một ứng dụng phần mềm miễn phí cho phép người dùng tạo ra các phim trình chiếu slide bằng cách sử dụng các hiệu ứng video SMPTE có sẵn trong QuickTime.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 589

🖼️ WatermarQue 1.0.3 for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • WatermarQue là một ứng dụng đơn giản cho phép những người dùng đặt một hình mờ lên nhiều file đồ họa nhanh chóng và dễ dàng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

🖼️ Forms2Mail 1.0 for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • Forms2Mail được thiết kế cho các doanh nhân trực tuyến, người mà gửi các tin nhắn email tới những khách hàng của họ...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 351
Có tất cả 19 phần mềm.