🖼️ InstaPDF cho iOS 4.2 Scan tài liệu cực nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Mackh AG
  • Sử dụng thao tác một chạm để scan tài liệu nhanh, chỉnh sửa bản scan tự động và chuyển thành dạng file ảnh hay tài liệu PDF với InstaPDF for iOS.
  • ios Version: 4.2.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 53