🖼️ Paper Soccer for Windows Phone 1.8 Đá bóng trên giấy cho Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: MadBrainStudio
  • Trải nghiệm Paper Soccer giờ đã xuất hiện trên nền tảng Windows Phone. Paper soccer for Windows Phone là game chiến thuật dựa theo lượt, với ý tưởng được lấy từ game giấy và bút chì kinh điển.
  • Windows Phone Version: 1.8.5.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 86