🖼️
  • Momento for Windows Phone Tạo ảnh kỷ niệm trên Windows Phone
  • Momento for Windows Phone là một phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí dành cho thiết bị di động chạy Windows Phone. Giống như tên gọi của mình, ứng dụng này có thể giúp người dùng đánh dấu những ký ức, những dấu mốc, sự kiện hoặc một giây phút đặc biệt nào đó trong cuộc đời mình thông qua hình ảnh.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu