🖼️ Onetap Glitch cho Android 1.2 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh hiệu ứng nhiễu sóng

🖼️
  • Phát hành: magic seal
  • Bạn đã bao giờ nhìn thấy hiệu ứng nhòe ảnh giống như khi điện chập hoặc nhiễu sóng? Nó thường được bắt gặp trên các poster phim (đặc biệt là phim ma) hay bìa sách. Người ta gọi đó là hiệu ứng glitch.
  • android Version: 1.2.0