🖼️ Checkers 1.3

🖼️
  • Phát hành: Magicwand Software
  • Cờ đam - Cách chơi rất đơn giản, khi đi mỗi quân chỉ được tiến một ô(chỉ tiến về phía trước)...
  • windows
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.527