🖼️ kiddZtube cho iOS 1.2 Ứng dụng xem video an toàn cho trẻ nhỏ

🖼️
  • Phát hành: Magikbee
  • kiddZtube cho iOS là ứng dụng giải trí dành riêng cho trẻ nhỏ, bao gồm các video và trò chơi giáo dục trên YouTube Kids. Ứng dụng mang đến môi trường giải trí và học tập an toàn cho bé ngay cả khi bố mẹ không ở bên cạnh.
  • ios Version: 1.2.22

🖼️ kiddZtube cho Android 1.2 Ứng dụng xem video giải trí cho trẻ

🖼️
  • Phát hành: Magikbee
  • kiddZTube là một ứng dụng giải trí thú vị cho bé, tập hợp các video và trò chơi học tập an toàn cho trẻ em trên YouTube.
  • android Version: 1.2.7