🖼️ Sophias Pizza Restaurant Game match-3 kết hợp quản lý nhà hàng pizza

🖼️
  • Phát hành: magnussoft Deutschland
  • Giúp Sophia biến giấc mơ thành hiện thực: mở 1 nhà hàng pizza thành công trong game match-3 “gây nghiện” cho Windows 10 - Sophias Pizza Restaurant.
  • windows